PRIVACYVERKLARING CENTESIMO

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Centesimo B.V., tevens handelend onder de naam Stairmaker (hierna aangeduid als “Stairmaker”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u producten van ons afneemt via onze website, wanneer u anderszins gebruikmaakt van onze website, wanneer u deze zelf aan ons verstrekt en indien wij uw persoonsgegevens verkrijgen van derden. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Voor Stairmaker is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij begrijpen dat u uw persoonsgegevens en privacy wilt beschermen. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), de bijbehorende uitvoeringswet (“UAVG”) en de Telecommunicatiewet (“TW”).

Deze privacyverklaring geeft aan hoe Stairmaker omgaat met uw persoonsgegevens bij de verwerkingen die zij verricht. Daarbij treedt Stairmaker op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Contactgegevens Stairmaker

Adres:
Centesimo B.V.
Risseweg 24
6004 RM WEERT
Nederland

E-mailadres:
info@stairmaker.com

Telefoonnummer:
+31 (0)475 – 751 350

KvK-nummer:
82237034

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Stairmaker, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen?

Hieronder geven wij per verwerkingsactiviteit aan welke persoonsgegevens wij verwerken, op basis van welke verwerkingsgrondslag en voor welke doeleinden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 • omdat u daar zelf, voorafgaand aan de verwerking, toestemming voor heeft gegeven;
 • omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en/of
 • omdat het voor Stairmaker belangrijk is dat wij uw persoonsgegevens verwerken, voor een goede bedrijfsvoering van Stairmaker (gerechtvaardigd belang).

Als wij persoonsgegevens verwerken omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan kunt u deze te allen tijde intrekken (zie onderdeel 7 van deze verklaring). De verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvond voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming blijft dan rechtmatig.

Als u ons uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, terwijl deze nodig zijn om (i) een overeenkomst met u aan te gaan; (ii) een overeenkomst met u uit te voeren; (iii) u meer informatie over onze diensten en producten te verstrekken of anderszins zaken met u te doen; of (iv) aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, dan kunnen we geen overeenkomst met u aangaan, u de gevraagde informatie, diensten of producten niet verstrekken en/of geen zaken met u doen.

Informatie aanvragen

Op onze website kunt u informatie aanvragen over Stairmaker en de producten die wij leveren. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons contactformulier. U kunt ook telefonisch of per e-mail een informatieverzoek indienen bij Stairmaker. In het kader van uw informatieverzoek verwerken wij uw naam, postcode, telefoonnummer en e-mailadres en uw verzoek en de communicatie daaromtrent.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw informatieverzoek te verwerken en op te volgen en u eventueel een aanbod te doen. Uw postcode helpt ons bij het sorteren en clusteren van bepaalde contactaanvragen. De grondslag voor deze verwerking is gelegen in uw toestemming en/of ons gerechtvaardigd belang.

Ter bevestiging van uw informatieaanvraag ontvangt u van ons een e-mail. Vervolgens zullen wij per e-mail of telefonisch contact met u opnemen, om u het beste van dienst te kunnen zijn.

Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren kunnen wij of door ons ingeschakelde derden op enig moment per e-mail of telefonisch contact met u opnemen met de vraag of u deel wilt nemen aan een enquête of onderzoek. Dit contactmoment is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. U bent niet verplicht om hieraan mee te werken. Indien u uw medewerking verleent, dan is uw toestemming de grondslag van deze verwerking. Daarbij verwerken wij, behalve uw naam en contactgegevens, ook uw input naar aanleiding van de enquête of het onderzoek.

Na het invullen van het contactformulier zullen wij uw gegevens in ieder geval na uiterlijk 12 maanden verwijderen indien u geen klant bij Stairmaker bent geworden.

Nieuwsbrieven en marketing e-mails

Stairmaker kan u nieuwsbrieven en/of marketing e-mails toezenden. Hiervoor verwerken wij uw e-mailadres.

Wij verwerken uw e-mailadres om u onze nieuwsbrieven en/of marketing e-mails toe te zenden. Dit doen wij enkel indien u daartoe voorafgaand uw toestemming heeft verleend of u reeds klant bij ons bent.

Indien u ervoor heeft gekozen om de aanbiedingen van Stairmaker te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door te klikken op de afmeldlink die onderaan elke e-mail wordt meegestuurd, of door een e-mail te sturen naar info@stairmaker.com met een verzoek u af te melden voor de nieuwsbrief.

Na het intrekken van uw toestemming zullen we uw e-mailadres zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee weken verwijderen uit onze database.

 


Verwerking van uw bestelling

Indien u een bestelling plaatst bij Stairmaker, verwerken wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en de informatie met betrekking tot uw informatieverzoek en/of bestelling.

De betreffende gegevens zijn nodig om de door u bestelde producten te produceren en deze vervolgens aan u te leveren. Indien u een bestelling heeft geplaatst, dan zullen wij u steeds per e-mail op de hoogte houden over de status van uw order en andere informatie in het kader van de levering. Soms zullen wij telefonisch contact met u opnemen indien wij bepaalde vragen hebben over uw bestelling. Ook voor eventuele retourneringen of reparaties hebben wij deze gegevens nodig. De grondslag voor deze verwerking is gelegen in de uitvoering van de overeenkomst en/of ons gerechtvaardigd belang.

In verband met onze garantie bewaren wij de noodzakelijke klantgegevens gedurende de garantietermijn van tien jaar nadat uw producten zijn geleverd.

Beoordelingen en recensies

Wij hechten veel waarde aan uw mening en laten deze graag aan anderen zien, zodat zij een goede afweging kunnen maken. Ook gebruiken wij uw beoordeling om onze services te optimaliseren. De grondslag voor deze verwerking is gelegen in uw toestemming en/of ons gerechtvaardigd belang.

Indien u producten heeft besteld bij Stairmaker, kunnen wij u op basis van ons gerechtvaardigd belang een uitnodiging sturen naar uw e-mailadres voor het geven van een beoordeling van onze producten en het bestelproces. Daarbij kunnen wij gebruik maken van derde partijen. Op het verwerken van de gegevens zijn de privacyregels van Trustpilot van toepassing. Indien u uw beoordeling anoniem of met uw naam plaatst, kunnen wij deze tonen op onze website en via Google en Facebook.

Indien u een beoordeling plaatst, vragen wij om uw e-mailadres, zodat we eventuele fraude kunnen voorkomen. Het geven van een beoordeling is niet verplicht. Indien u een beoordeling wenst te geven, kunt u toestemming geven voor het tonen van uw voornaam en achternaam bij het plaatsen van de beoordeling. Ook kunt u de beoordeling anoniem plaatsen of uw beoordeling aan ons doorgeven voor intern gebruik en analyse.

De inhoud van uw recensie bewaren wij voor onbepaalde tijd, in het kader van (onderzoek voor) het verbeteren van onze producten en/of dienstverlening. Het e-mailadres en (indien van toepassing) de naam van recensenten bewaren wij zo lang als noodzakelijk is voor correspondentie naar aanleiding van uw recensie.

Telefonische klantenservice

Wanneer u telefonisch contact heeft met onze klantenservice, kunnen gegevens over dit contactmoment worden bijgehouden, bijvoorbeeld door uw opmerking, vraag of klacht vast te leggen, zodat we u op een later moment nog steeds van dienst kunnen zijn. Uw telefoongesprekken met onze klantenservice kunnen ook worden opgenomen. U wordt hierover ook geïnformeerd ten tijde van het telefoongesprek en voordat de opname start.

De opnames worden gebruikt voor trainingsdoeleinden en als bewijs voor de totstandkoming van een overeenkomst of een andere gemaakte afspraak. De grondslag voor deze verwerking is gelegen in ons gerechtvaardigd belang.

De opnames van de telefoongesprekken worden verwijderd nadat zij niet meer nodig zijn voor deze doeleinden.

Account

Indien u producten bestelt via onze website moet u een account aanmaken. Daarvoor vragen wij u om de volgende gegevens: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Maakt u gebruik van onze inmeetkit, dan krijgt u een persoonlijke QR-code waarmee u een account kunt aanmaken. Nadat er een account is aangemaakt, kunt u een app downloaden, waarmee u de trap kunt inmeten. De gegevens van uw trap slaan wij vervolgens op in onze database om u de juiste producten te kunnen leveren. Deze gegevens en alle persoonsgegevens die nodig zijn om uw bestelde product te kunnen leveren, verstrekken wij voor zover nodig aan leveranciers en (logistieke) dienstverleners.

We bewaren uw gegevens zolang u actief klant bij ons bent. Heeft u 10 jaar geen bestellingen meer geplaatst, dan verwijderen wij uw gegevens.

2. Maakt Stairmaker gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van cookies op onze website www.stairmaker.com. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Deze hebben tot doel om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Wilt u meer weten over op welke manier wij gebruik maken van cookies, raadpleeg dan onze Cookieverklaring.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met vennootschappen binnen de groep van vennootschappen waartoe Stairmaker behoort, externe dienstverleners en zakelijke partners indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, als Stairmaker daartoe wettelijk verplicht is, als wij uw toestemming hebben of als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het delen van deze persoonsgegevens.

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën dienstverleners:

 • IT- en clouddienstverleners, om onder andere de onze website en onze systemen te beheren en te optimaliseren;
 • Partners die betalingsgegevens verwerken;
 • Partners die helpen bij het uitvoeren van uw order zoals bedrijven die helpen bij het inmeten en monteren van producten;
 • Logistieke dienstverleners om onder andere onze producten bij u te kunnen bezorgen;
 • Marketing dienstverleners die ons helpen bij onze marketingactiviteiten, inclusief het verzenden van nieuwsbrieven. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij bijvoorbeeld gebruik van marketing platforms. Wij verstrekken hiervoor alleen uw naam en e-mailadres aan deze partij;
 • (Rechts)personen die reviews verwerken en/of klantenservice verlenen, inclusief het houden van enquêtes of onderzoeken. Zo maken wij gebruik van de diensten van Trustpilot voor het verzamelen van beoordelingen over onze dienstverlening en producten, aan welke partij wij – als u wordt uitgenodigd voor het schrijven van een beoordeling – uw naam en e-mailadres doorgeven;
 • Juridische en fiscale dienstverleners, indien dit nodig is in het kader van onze bedrijfsactiviteiten;
 • Toezichthouders, autoriteiten en justitie, indien we daartoe wettelijk verplicht zijn.
  Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover noodzakelijk verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Draagt Stairmaker uw persoonsgegevens over naar landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden, zullen wij dit alleen doen indien het partijen betreft in landen die een passend beschermingsniveau hebben, indien er andere passende waarborgen worden geboden of er sprake is van een wettelijke uitzondering.

Bij de doorgifte van uw persoonsgegevens aan partijen buiten de EER zorgen wij voor een vergelijkbare mate van bescherming van persoonsgegevens zoals vereist op grond van de AVG, door ten minste één van de volgende waarborgen te implementeren:

 • Wij dragen uw persoonsgegevens over aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau te bieden voor persoonsgegevens, zoals voor overdrachten naar het Verenigd Koninkrijk; of
 • Als wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Unie of waar geen uitzonderingen voor specifieke doorgiften/situaties gelden, beschermen wij uw persoonsgegevens door middel van door de Europese Commissie goedgekeurde (standaard)contractbepalingen of gelijkwaardige mechanismen. Deze zorgen ervoor dat derden met wie wij uw persoonsgegevens delen, zich aan dezelfde beschermingsnormen houden als de beschermingsnormen die gelden binnen de EER. Waar nodig zullen wij aanvullende maatregelen nemen om de overdracht van uw persoonsgegevens te waarborgen.


5. Hoe lang bewaart Stairmaker uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast geldt voor bepaalde gegevens dat wij zijn gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Bij verwerkingsactiviteiten waarvoor specifieke bewaartermijnen gelden, zijn deze in onderdeel 1 van deze verklaring vermeld.

Na de bewaartermijn verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens, tenzij we bepaalde persoonsgegevens voor andere doeleinden moeten bewaren. Dit gebeurt echter alleen indien we een juridische grondslag hebben voor het bewaren van uw persoonsgegevens en onder de voorwaarde dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor dit specifieke doeleinde en/of in het kader van de behandeling van geschillen.

6. Welke maatregelen neemt Stairmaker om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd. Daarnaast hebben wij onder meer toegangscontrole doorgevoerd, gebruiken wij passende systeem- en netwerkbeveiligingsmaatregelen zoals firewalls, beschermen wij onze apparaten met passende wachtwoorden en zijn al onze medewerkers verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u andere vragen heeft, neem dan contact op via de gegevens als weergegeven bovenaan deze privacyverklaring.

7. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Op grond van de AVG kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht op inzage
U heeft het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben en, voor zover dit aan de orde is, inzage te krijgen in deze gegevens.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om ons te verzoeken uw gegevens te corrigeren of aan te vullen indien u meent dat de gegevens die wij over u bewaren niet accuraat of volledig zijn.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om ons te vragen om te stoppen met uw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zal Stairmaker de verwerking van uw persoonsgegevens zo snel als mogelijk staken. Voor andere verwerkingen, gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Stairmaker, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken wanneer u een bezwaar indient, gebaseerd op uw gronden in verband met uw specifieke situatie, tenzij Stairmaker een zwaarwegend gerechtvaardigd belang heeft voor de betreffende verwerking. Het is wel mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet langer kunnen leveren als we de noodzakelijke persoonsgegevens niet kunnen verwerken.

Recht op het beperken van de bewerking
U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld wanneer u vermoedt dat de persoonsgegevens die wij bewaren niet nauwkeurig zijn of wanneer u denkt dat het niet meer nodig is om uw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op vergetelheid of verwijdering
U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen, bijvoorbeeld wanneer deze niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, wanneer deze zijn verouderd of wanneer u uw toestemming intrekt. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij echter niet aan dit verzoek voldoen.

Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven derde partij. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer u de persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt en wanneer wij die gegevens geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of om onze verplichtingen uit een overeenkomst met u uit te voeren.

Recht op intrekking van verleende toestemming
Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming, kunt u die toestemming intrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het intrekken van uw toestemming is wel rechtmatig.

Wanneer u contact opneemt om uw rechten uit te oefenen, dan streven wij ernaar hier binnen 1 maand op te reageren. In bijzondere omstandigheden kan dit langer duren (tot maximaal 3 maanden). Wij zullen u dan binnen 1 maand laten weten hoe dit komt. Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht u precies wilt uitoefenen en op welke manier u de informatie wenst te ontvangen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben, bijvoorbeeld een kopie van uw legitimatiebewijs. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de contactgegevens weergegeven bovenaan deze privacyverklaring.

Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wordt deze verklaring gewijzigd?

Stairmaker behoudt zich het recht voor de op of via haar website aangeboden privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging. De laatste update dateert van september 2023. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring die geldt ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Het verdient aanbeveling om regelmatig na te gaan of deze privacyverklaring is gewijzigd.

Deze versie van de privacyverklaring is vastgesteld in september 2023.